Tất cả Quý khách hàng cần phải đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký trên Bidefi và trước khi bắt đầu thực hiện giao dịch. Điều này sẽ giúp cho Quý khách hàng hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và những rủi ro có liên quan đến các giao dịch trên thị trường tài chính. 

 1. Bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách hàng đối với chúng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Chúng tôi đảm bảo rằng, mọi thông tin cá nhân sẽ được quản lý bởi đội ngũ nhân viên, hệ thống điện tử cùng quy trình bảo mật đáp ứng mọi yêu cầu của pháp luật. Hơn thế nữa, các nhân viên của chúng tôi con được trang bị đầy đủ những kiến thức bảo mật thông tin cho Quý khách hàng. Chính vì vậy, trong quá trình làm việc cùng nhau mọi thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được bảo mật một cách tốt nhất.
 2. Khách hàng phải thừa nhận các giao dịch là các khoản đầu tư mang tính đầu cơ và cực kỳ rủi ro. Vì vậy, chỉ thích hợp với những nhà đầu tư:
 • Khách hàng phải có hiểu biết trong lĩnh vực này. Sẵn sàng đối mặt với những rủi ro về pháp lý và các rủi ro khác
 • Thấu hiểu nguồn lực tài chính và nghĩa vụ của bản thân. Có thể chịu mọi rủi ro liên quan đến khoản tài chính đã đầu tư. 
 1. Công ty không có nghĩa vụ trong việc đưa là lời khuyên cho các quyền lựa chọn và cũng không đưa ra các khuyến nghị đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng có nghĩa vụ phải đưa ra mọi quyết định  liên quan đến giao dịch dựa trên sự hiểu biết của bản thân. Hoặc tham vấn các cố vấn tài chính độc lập không liên quan đến Công ty. 
 2. Các hoạt động giao dịch của Quý khách hàng có thể gặp rủi ro liên quan đến mạng internet. Khi các lỗi này xảy ra thì có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể thực hiện đơn đặt hàng theo yêu cầu của Quý khách hàng. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc này.
 3. Trường hợp khách hàng giao dịch thông qua các thiết bị đầu cuối, thì phải chịu rủi ro liên quan đến tổn thất tài chính. Đối với những lỗi do phần cứng, phần mềm, lỗi thiết bị và internet kém từ dịch vụ mạng của khách hàng.
 4. Khách hàng phải hiểu rằng trong điều kiện thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian xử lý đơn hàng của khách hàng cũng sẽ tăng theo.
 5. Mỗi khách hàng chỉ có một yêu cầu một đơn đặt hàng nằm trong danh sách chờ đợi của máy chủ. Mọi nỗ lực nhằm yêu cầu thực hiện đơn hàng mới của khách hàng đều sẽ bị từ chối.
 6. Khách hàng phải biết rằng việc đóng cửa sổ trình duyệt sẽ không làm mất đi/hủy đơn hàng hoặc yêu cầu mà Công ty đã nhận từ khách hàng để xử lý.
 7. Khách hàng sẽ phải chịu rủi ro về bất kỳ tổn thất tài chính nào vì không nhận được hoặc nhận chậm tin nhắn từ chúng tôi.
 8. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với trường hợp khách hàng có hành động hoặc thiếu sót từ bên thứ ba nào thông qua khách hàng thực hiện hành động gửi tiền để bổ sung vào tài khoản của khách hàng hoặc rút tài khoản khỏi trang web.
 9. Khách hàng phải chấp nhận những rủi ro về tài chính cùng các rủi ro khác nếu các giao dịch (cùng những hoạt động liên quan) trên thị trường tài chính bị  cấm hoặc giới hạn bởi pháp luật nơi khách hàng sinh sống.
 10. Quý khách hàng phải thừa nhận rằng, mạng internet có thể gặp vấn đề ngoài mong muốn ảnh hưởng đến quyền truy cập của khách hàng vào trang web của chúng tôi. Đối với những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát thì chúng tôi, nếu có gây ra bất kỳ thiệt hại về về chi phí, trách nhiệm pháp lý Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.
 11. Trong quá trình giao dịch nguồn thông tin đáng tin cậy suy nhất là già tài sản từ Máy chủ của chúng tôi. Giá tài sản trên các thiết bị đầu cuối khác của khách hàng không được sử dụng làm nguồn thông tin đáng tin. Một số trường hợp chất lượng kết nối giữa thiết bị của khách hàng và máy chủ Công ty không tốt. Có thể dẫn đến trường hợp giá tài sản không đến được thiết bị của khách hàng.
 12. Chúng tôi không đảm bảo rằng các hoạt động của Quý khách hàng sẽ không bị đánh thuế trong tương lai. Khách hàng phải có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản thuế, hoặc các chi phí khác phát sinh từ giao dịch của mình.
 13. Công ty không có nghĩa vụ cung cấp các khuyến nghị pháp lý, thuế có liên quan đến giao dịch của khách hàng. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về những thông tin thì có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia độc lập với Công ty.